Participatory Action Research for Positive Change

Categories , , , , , , , , ,

Tags , , , , , ,

Description

 

SDO, een bloeiende vereniging!

Binnen korfbalvereniging SDO staan zowel spelniveau als spelplezier hoog in het vaandel. Met het teruglopen van het aantal leden dreigen deze pijlers onder druk te komen. Werving is dus een prioriteit, maar het lijkt verstandig breder te kijken. Veel SDO leden zijn in commissies en/of als trainer of coach actief. Maar het goed organiseren en het beleggen van de vele taken, waaronder die werving, blijft een uitdaging. Hoe kan men richting de toekomst alles met elkaar goed blijven oppakken om te zorgen dat de vereniging blijft bloeien?

Na eerste oriënterende gesprekken lopen nu de interviews met diverse stakeholders in en om de vereniging. Half maart 2020 wordt de eerste focusgroep rondom de resultaten verwacht.

Het project is vanwege corona stil komen te liggen vanaf half maart. Het is de bedoeling om dit vanaf half juni weer online op te pakken.

Project name SDO, een bloeiende vereniging
Start date December 2019
Duration 3 maanden
Status Onderzoek is afgerond
Country Nederland
Coordinator Geertjan Aleven
Number of action researchers 1

Participatief actie onderzoek (PAO) start vanuit een vraag in de samenleving, en wordt onderzocht door stakeholders van het probleem in de lokale context. PAO gaat uit van het creëren van positieve verandering vanuit de gemeenschap zelf. Hierbij wordt het probleem gezamenlijk gedefinieerd en wordt gezamenlijk gekozen voor de methoden van onderzoek.

Problem Definition
Objective
Main Research Question
Sub Questions
Methods
Concepts

Hoe de uitkomsten precies gaan worden, dat weten we pas na de focusgroepen, wanneer leden en andere betrokken van SDO met elkaar initiatieven hebben gekozen en daarmee aan de slag zijn gegaan. In zijn algemeenheid kan nu over de uitkomsten gezegd worden:

  • De uitkomst van dit project zijn de initiatieven die de mensen in en om de club met elkaar kiezen en uitvoeren, en die bijdragen aan een bloeiende vereniging. Een van de initiatieven is om gehandicapten korfbal op te zetten, zie ook de foto van G-Korfbal bovenaan deze pagina en het rapport onderaan deze pagina voor een overzicht van de initiatieven die uit dit PAO zijn ontstaan.
  • Daarnaast ook de analyse, het beeld dat ontstaat uit alle verhalen en uit alle de dromen die mensen in het dromenboek hebben ingevuld.
  • Vergroot inzicht in wat er leeft onder de mensen in de club en waar aandacht naar uit moet gaan.
  • Uitkomst is ook een gezamenlijk toekomstbeeld, dan wel inzicht in de verschillen van mening daarover.
  • En verder is ook de hoeveelheid mensen die betrokken zijn geweest bij dit project een uitkomst.

Na afloop zal het project geëvalueerd worden en kan meer inhoudelijk gezegd wat de uitkomsten zijn.

Voor een update van dit onderzoek, kijk hier.

Current situation (baseline) according to local stakeholders
Desired situation according to local stakeholders
Co-created solution

Na afloop van het project vindt een evaluatie plaats waarin gekeken wordt wat de impact is van dit project.

 

 

Conducted by:

Geertjan Aleven

Coordinator
Please specify image url

READ MORE

Sustainable Development Goals

Sustainable Development Goal 3

 

Report

SDO publieksrapport

Eindrapport Een bloeiend SDO