Participatory Action Research for Positive Change

Categories , , , , ,

Description

Gezond & Gelukkig Den Haag

In Den Haag heeft ongeveer de helft van de inwoners met een laag inkomen (48%) een langdurige ziekte of aandoening. Deze inwoners leven gemiddeld 5 jaar korter, waarvan meer dan 10 jaar in een slechtere gezondheid. De complexiteit thuis neemt toe en ook het aantal crisissituaties.
Door middel van participatief actieonderzoek (PAO) kunnen burgers uit Den Haag worden gehoord en betrokken. Dit vergroot het draagvlak bij de burgers om zich mede verantwoordelijk te voelen voor de belangrijkste thema’s als het gaat om het realiseren van een gelukkige en gezonde wijk.

Voor een update van dit onderzoek, kijk hier.

Meer weten over Wilma? Lees hier het interview.

Project name Gezond & Gelukkig Den Haag
Start date November 2019 – April 2020
Duration Three months
Status Finished
Country The Netherlands
Coordinator Wilma van der Vlegel
Number of action researchers 1

Participatief actie onderzoek (PAO) start vanuit een vraag in de samenleving, en wordt onderzocht door stakeholders van het probleem in de lokale context. PAO gaat uit van het creëren van positieve verandering vanuit de gemeenschap zelf. Hierbij wordt het probleem gezamenlijk gedefinieerd en wordt gezamenlijk gekozen voor de methoden van onderzoek.

Problem Definition
Objective
Main Research Question
Sub Questions
Methods
Concepts

Uit de bevindingen kwamen zes thema’s naar boven: Levensgevoel in de wijk, sociale cohesie, wonen, veiligheid en leefomgeving, gezondheid, ontwikkeling van bewoners en functioneren en samenwerken van organisaties.

Current situation according to local stakeholders
Desired situation according to local stakeholders
Co-created solutions

Impact zal in een later stadium worden gemeten.

 

 

Conducted by:

Wilma van der Vlegel

Trainee Action Researcher
Please specify image url

READ MORE

Sustainable Development Goals

Blogs and reports

Vlegel, W. (2020). Participatief Actieonderzoek Gelukkig en Gezond Moerwijk. PAR Report. Download here.