Participatory Action Research for Positive Change

Handboek Participatief Actieonderzoek. Samen bouwen aan een betere wereld

Madelon Eelderink

Participatief Actieonderzoek (PAO) is een benadering die ons in staat stelt complexe problematiek aan te pakken met datgene wat we in overvloed hebben op aarde: mensen. Wanneer al die mensen vanuit intrinsieke motivatie bijdragen aan een betere wereld op een manier die bij hen past, kunnen we enorme sprongen vooruit maken. Met PAO onderzoeken we waar die energie in de samenleving zit en laten we mensen ontdekken hoe ze met die energie kunnen samenwerken. Zij maken hun eigen actieplannen en voeren die samen uit. Het Handboek Participatief Actieonderzoek – Samen werken aan een betere wereld biedt praktische handvatten voor het uitvoeren van PAO, of dat nou is op het gebied van gezondheidszorg, natuurbescherming, sociale problematiek of een ander domein. Het is gebaseerd op de nieuwste inzichten en ervaringen uit de praktijk. Diverse PAO-methoden worden stap voor stap toegelicht en het is aan de lezer om er een combinatie van methoden uit te halen, die het best aansluit bij de lokale context. Ter ondersteuning aan dit boek wordt verwezen naar blogs op www.7sens.es en video lectures op het 7Senses YouTube kanaal.

Madelon Eelderink is koploper in de toepassing van Participatief Actieonderzoek (PAO). Met haar bedrijf 7Senses streeft ze naar wereldwijde toepassing van PAO voor het versneld behalen van de Sustainable Development Goals. Madelon voert een promotieonderzoek uit naar PAO aan Universiteit Utrecht en is veelgevraagd trainer, begeleider en spreker op het gebied van PAO.

“For twenty years we’ve been struggling to find a solution and to come to an agreement. Nobody has ever accomplished this, not even the experts. Now we have done it ourselves in just 7 weeks!”  – Sabaanse visser en PAO-deelnemer

 

Ik wil dit boek!

 

 

Van CEO naar tuinman

Evert Jan van Hasselt en Pauline Romanesco

Een tuinman heeft een compleet andere houding dan een CEO:

  • De tuinman laat groeien; de CEO geeft opdracht.
  • De tuinman maakt gebruik van datgene wat er is; de CEO bepaalt wat er komt.
  • De tuinman stuurt bij; de CEO bepaalt de koers.
  • De tuinman anticipeert op mislukkingen; de CEO probeert mislukkingen te voorkomen.
  • De tuinman laat zich leiden door wat zich ontvouwt; de CEO werkt volgens een plan.
  • De tuinman beschouwt het geheel; de CEO controleert de losse onderdelen.
  • De tuinman geeft ruimte; de CEO bakent de ruimte af.

De leider die zich laat inspireren door de houding van een tuinman, bouwt aan een netwerkorganisatie. Een organisatie waarin beter wordt samengewerkt met de klant; waarin creativiteit en trial-and-error meer ruimte krijgen; waarin de focus ligt op waarde in plaats van op productie.

Aan de hand van inspirerende voorbeelden en cases laten Van Hasselt en Romanesco zien hoe je meteen aan de slag kan gaan.

Ik wil dit boek!